28-29 Mayıs 2022
Rehber: Ergun GENÇ 0 507 506 21 66

* Yaz Dağcılık / Temel Eğitimi almış sporcular katılabilir.

*Lütfen 21 Mayıs günü saat  12.00 a kadar rehberimize bilgi veriniz. 

*Ulaşım ve gerekli kişisel malzemeler konusunda rehberimiz ile iletişim halinde olunuz.