Kulübümüzün 16.Genel Kurulu, 8 Ekim 2016 cumartesi günü İtalyan Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Saat 11:15 de başlayan Genel Kurul’da, önce Genel Kurulu yönetmek üzere, Divan Kurulu seçimi yapıldı. Divan Kurulu’nda Başkan olarak Ümit Yılmaz, yazman üyeler olarak da Ayten Demirtaş ve Elgin Kılıç yer aldı.

Gündeme uygun olarak önce saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

15.Yönetim Kurulu çalışma raporu Yönetim Kurulu Başkanı M.Soner Ulutan tarafından okunarak, Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylandı.

Denetim Kurulu adına kürsüye gelen Ertan Ersan,  Denetim Kurulu Raporu’nu okudu. Rapor oybirliği ile onaylandı.

Daha sonra Yönetim Kurulu üyesi ve Saymanı Mustafa Akçalı, 15. Dönem mali bilançoyu Genel Kurul ile paylaştı. Taslak Bütçeyi de M.Soner Ulutan okuyarak bazı açıklamalarda bulundu.Taslak bütçeyi oylanarak, oy birliği ile onaylandı.

Divan Başkanı tarafından , Yönetim Kurulu adaylığının belirlenmesi için oturuma kısa bir ara verildi. Divan Kurulu’na iletilen tek aday liste okunup, adaylar tanıtıldı ve gizli yapılan oylamaya geçildi.

Divan Başkanı Ümit Yılmaz,  hazirun listesinde imzası bulunan üyelerin isimlerini alfabetik sıraya göre okuyarak, oy vermeleri için çağrıda bulundu.

Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra oylar sayılarak, sayım sonucu Divan Başkanı tarafından açıklandı.

Davet edilen yeni Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulu selamladıktan sonra, Yönetim Kurulu adına söz alan Durmuş Yalçın, Genel Kurul’a kendilerine bu görevi uygun oldukları için teşekkür ederek,  yapmayı planladıkları çalışmalar hakkındaki düşüncelerini aktardı.

İDADİK 16.Yönetim, Denetim ve Disiplin Kuruları’nda yer alan isimler şöyle:

YÖNETİM KURULU

ASIL :                                                           YEDEK:

1-Durmuş Yalçın                               1-Reçhan Semercioğlu

2-Yavuz Doğan                                  2-Levent Beyoğlu

3- Ali Haydar Eroğlu                         3-Ayten Demirtaş      

4-Nilüfer Yılmaz                                4-Mine Erdoğan        

5-Hülya Şenoğlu                                5-Mehmet Oral

6-Metin Coşkun                                 6-Okan Kurtuluş

7-Yaşar Kemal Sema                         7-Elvan Tekinkaya

DENETİM KURULU

ASIL :                                                           YEDEK:

1- Ertan Ersan                                    1-Mustafa Akçalı

2- Gülende Öztaş                               2- Murat Filik

3-Caner Yalçınkaya                            3-Dinçer Şahin

DİSİPLİN KURULU

ASIL:                                                YEDEK:

1-Mehmet Çakıl Aygen                     1-Tufan Yüksel

2- Ümit Yılmaz                                  2- Mustafa Arif Demir

3- Yusuf Genç                                   3- Ali Rıza Karabacak